Door Arianne Ripmeester op 28 april 2015

Een wethouder houdt wet

In de raadsvergadering op 23 april heeft de PvdA Ridderkerk tegen het besluit gestemd om toestemming te geven aan wethouder Keuzekamp om in Capelle aan de IJssel te blijven wonen.
In de gemeentewet staat dat wethouders moeten wonen in de plaats waar zij zitting hebben in het college. Voor bijzondere situaties kan een wethouder daarvoor ontheffing aanvragen.

De PvdA fractie motiveerde hun tegenstem als volgt:

Een wethouder houdt wet. En houdt zich aan de wet. Dat is niet altijd makkelijk, dat is een bewuste keuze ……
De wethouder kan snel rijden. Zij meldt (in een brief die bij het besluit zat) dat de reistijd vanuit Capelle slechts 20 minuten bedraagt terwijl de routeplanner 33 minuten aangeeft op de kortste route. Maar daar gaat het natuurlijk niet om.
Ook niet of haar kennis van met name financiën de CDA heeft doen bewegen om deze wethouder te benaderen voor het wethouderschap.
De wethouder geeft aan dat in DenHaag wordt overwogen om de wettelijke bepaling te herzien.
Er zijn veel wetten die geheel of deels tegen het licht worden gehouden en pas wanneer zowel de tweede als de eerste kamer daarover een besluit hebben genomen – en in Den Haag kunnen zaken lang duren- hebben we een nieuwe wet.
Tot die tijd worden we verondersteld ons aan de geldende wet te houden, wij verwachten dat immers ook van onze inwoners.
Vanwege de wet ligt nu ook een verzoek tot de wettelijk vereiste ontheffing.

De ontheffingsmogelijkheid is er voor bijzondere gevallen. Welke bijzondere situatie is er dan hier? Geen. De wethouder had bij het aanvaarden de volle periode voor zich en zij sprak zich uit dat zij die periode vol wilde maken.

De PvdA hecht er zeer aan dat collegeleden deel uitmaken en zichtbaar zijn in de Ridderkerkse samenleving, dat zij aanspreekbaar zijn op hun gevoerde beleid en dat zij meer dan alleen beroepsmatig met de gemeente zijn verbonden.

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Fractievoorzitter

Meer over Arianne Ripmeester