Door Arianne Ripmeester op 28 april 2015

Communicatieplan van de gemeente Ridderkerk

In de raadsvergadering van 23 april kwam een onderdeel van het Communicatieplan van de gemeente Ridderkerk alvast in stemming. Gezien de overvolle raadsagenda in april is namelijk de rest doorgeschoven naar mei 2015.
De website is veel raadsleden en inwoners een doorn in het oog. En die kan nu door het besluit al eerder worden aangepakt.
De PvdA steunt het voorstel om op korte termijn de website aan te pakken.
Opvallende punten van de huidige website zijn dat de vormgeving aardig is maar de functionaliteit te wensen overlaat.
Raadsleden en professionals van maatschappelijk organisaties klagen over het gebrek aan vindbaarheid van informatie. Via Google heb je sneller informatie dan via de zoekfunctie van de site.
PvdA vindt het belangrijk dat de geboden informatie betrouwbaar en update is. Dat is nu niet overal het geval.
De gemeente wil alleen die informatie op de site zetten die door veel gebruikers wordt geraadpleegd. Welke informatie tot de toptaken wordt gerekend is afhankelijk van verschillende doelgroepen, burgers zoeken veelal op andere informatie dan professionals van maatschappelijke organisaties. Raadsleden zoeken weer andere informatie.
PvdA Ridderkerk verwacht dat de opzet voor de nieuwe site goed wordt doorgesproken met de verschillende gebruikers van de site.

De PvdA Ridderkerk vindt het niet goed dat mensen die afhankelijk zijn van de gemeente de voor hen belangrijke informatie Niet of slecht met moeite kunnen vinden. Een concreet voorbeeld is zowel de informatie over minimaregelingen/ maatschappelijk participatiefonds als het aanmeldformulier voor de knelpuntencoach.
Belangrijk voor een site van een gemeente vinden wij de kwaliteit van de geboden informatie met kernwoorden relevant, betrouwbaar, vindbaar, begrijpelijk en actueel, en pas wanneer die basis op orde, is de vormgeving.

Arianne Ripmeester

Arianne Ripmeester

Fractievoorzitter

Meer over Arianne Ripmeester