22 januari 2015

College gaat niet in op alternatieven voor windturbines

Dichtbij, 12 januari 2015. Door Geert van Someren.

RIDDERKERK – ‘Op het grondgebied van Ridderkerk zijn de locaties voor de plaatsing van windturbines uitgeput. Met de te plaatsen drie turbines in Nieuw Reijerwaard levert de gemeente haar maximale bijdrage op het gebied van windenergie’. Het Ridderkerkse college van B&W heeft dat standpunt kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad.

‘Meer windturbines betekenen een te grote aantasting van de leefomgeving van de inwoners’, schrijft het college in een toelichting bij antwoorden op vragen van het PvdA-raadslid Jeroen Rijsdijk. ‘Ridderkerk is al zwaar belast met allerlei infrastructuur, zoals de snelwegen A15/A16’.

Informatiebijeenkomst
Op woensdag 11 februari organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over windenergie. De enige ander overgebleven locatie voor het plaatsen van windturbines zou bij de Ridderhaven in Donkersloot zijn. Alle overige mogelijkheden zijn na een zogeheten belemmeringsonderzoek afgevallen.

Regionale doelstelling
De windturbines in Nieuw Reijerwaard staan in het inpassingsplan dat de provincie Zuid-Holland heeft gemaakt voor de realisatie van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Of dat voldoende is voor de 9 Megawatt waartoe Ridderkerk zich heeft verplicht in een convenant, weet het college niet. Aan de regionale doelstelling van 150 MW wordt op dit moment in ieder geval niet voldaan. Vandaar dat extra locaties in beeld komen.

Niet geheel tevreden
Jeroen Rijsdijk laat desgevraagd weten dat hij niet geheel tevreden is over het antwoord van het college op zijn vragen. Zo gaat het college niet in op vraag of het mogelijk is de vereiste Megawatts te realiseren met een groter aantal kleine molens, omdat die minder overlast zouden geven.