Door Jeroen Rijsdijk op 27 februari 2016

Bouw- en sloopplannen in uw buurt

In Ridderkerk is de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het maatschappelijk vastgoed, met name sportverenigingen en scholen. Kerken en kantoren maakten geen onderdeel uit van het onderzoek. Het resultaat is een onlangs gepresenteerd Integraal Accommodatie Plan (IAP).Het IAP is een hyperambitieus plan, waarbij sommige verenigingen en scholen de zo noodzakelijke en gewenste aanpassingen in hun huisvesting krijgen. Maar waarbij Ridderkerk in vele wijken ook verder op de schop gaat en het college accommodaties met een belangrijke sociale functie, zoals de Beverbol in Bolnes, wil slopen. Het totale investeringsbedrag van € 20 tot 30 miljoen doet bovendien de vraag rijzen of het niet een paar tandjes minder kan.
Gaat het inwonersaantal groeien, wordt de bevolking gemiddeld jonger? Is dit allemaal nodig of is er een link met de verkiezingen? Zeker als je bedenkt dat het college, nu en eerder ook middenin de crisis, veel minder ambitieus is (geweest) in het behouden van betaalbare sociale woningen, werkgelegenheid in de thuiszorg of het instellen van een kindpakket voor kinderen die opgroeien in armoede.

De afgelopen weken is over belangrijke punten uit het IAP al herhaaldelijk bericht. Daardoor kan de indruk zijn ontstaan dat het IAP al vaststaat. Maar niets is minder waar. Tijdens de commissievergadering van 3 maart en de raadsvergadering van 17 maart zal over het IAP worden gesproken. Het gaat dan over het algemene kader en een aantal beslissingen op de korte termijn. Over veel zaken zal op een later moment verder worden besloten. Het kan dus lonend zijn om nu al te bekijken wat het IAP betekent voor uw vereniging, wijk of buurt en aan de hand daarvan eventueel actie te ondernemen. Door u erover te (laten) informeren, door raadsleden aan te spreken, een afspraak te maken met het college of door in te spreken tijdens een commissievergadering.

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk