13 juli 2017

Bestuursvoorzitter PvdA Ridderkerk Gerard Bosman treedt toe tot landelijk bestuur.

Gerard Bosman wordt lid van het partijbestuur van de PvdA. Twee leden stappen tussentijds op en Bosman is één van de opvolgers. https://www.pvda.nl/vereniging/tussentijdse-wisseling-bestuursleden/