Door Jeroen Rijsdijk op 26 juni 2017

Afvalplan onvoldoende uitgewerkt

De landelijke overheid heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van afvalscheiding. Het is de bedoeling dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden is. Nu is dat ongeveer 50%. De PvdA Ridderkerk staat voor duurzaamheid. Ondanks dat hebben wij – net als een aantal andere partijen – tegen het nieuwe afvalplan gestemd. In de raadscolumn van vorige week spreekt Tjalke Alkema (ChristenUnie) daarover zijn verbazing uit. De reden van onze tegenstem is echter simpel: het college heeft het nieuwe afvalplan onvoldoende uitgewerkt. Zo zegt het dat inwoners er met de nieuwe wijze van inzameling financieel op vooruitgaan, maar de prijs voor het weggooien van een zak restafval is nog niet bekend. Elders in het land lopen de prijzen uiteen van grofweg € 0,50 tot € 7 per keer (!). En dan blijkt dat zelfs inwoners die hun best doen om afval goed te scheiden, soms veel duurder uit zijn. Verder vinden wij het een slechte zaak dat het oud papier straks niet meer wordt opgehaald door verenigingen en kerken. Hun financiële toekomst is daardoor op dit moment onzekerder geworden. Ook vragen wij ons af hoe efficiënt de nieuwe wijze van inzameling is als er een schoonmaakploeg moet worden ingezet om de te verwachte extra hoeveelheid zwerfafval op te ruimen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over tal van andere praktische zaken, zoals de vraag of inwoners die kleiner behuisd zijn wel de ruimte hebben voor een hele milieustraat aan afvalbakken. Bij de PvdA Ridderkerk gaat een zorgvuldige planvorming boven een snelle invoering. Zeker als daar een investering van bijna een half miljoen euro (!) mee is gemoeid. Voor de ChristenUnie ligt dat blijkbaar anders.

Jeroen Rijsdijk

PvdA Ridderkerk

fractie.ridderkerk@pvda.nl

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk