Afvalplan is drijfzand

Door Jeroen Rijsdijk op 5 maart 2018

In 2020 zou 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden moeten zijn in Ridderkerk. Nu is dat ongeveer 50%. De PvdA Ridderkerk staat voor duurzaamheid. Ondanks dat hebben wij vorig jaar tegen het nieuwe afvalplan gestemd. De reden van onze tegenstem is simpel: het nieuwe afvalplan is duur, onvoldoende uitgewerkt en het wordt voor inwoners moeilijker in plaats van makkelijker om hun afval kwijt te kunnen.

Met een kleine meerderheid heeft de coalitie van Leefbaar, SGP, CDA en ChristenUnie het plan door de gemeenteraad gedrukt. Juist bij een dergelijk ingrijpend plan zou je verwachten dat er eerst naar meer draagvlak wordt gezocht onder inwoners. Inspraak vooraf in plaats van achteraf. 

De PvdA Ridderkerk vindt het ergerlijk dat het college spreekt over een forse korting op de afvalstoffenheffing, terwijl de prijs voor het weggooien van een zak restafval nog niet is bepaald. Ondanks dat we daar al vaak op hebben aangedrongen. Elders in het land lopen de prijzen uiteen van grofweg € 0,50 tot € 7 per klepbeweging. En dan blijkt dat zelfs inwoners die hun best doen om afval goed te scheiden, soms veel duurder uit zijn.

Ook vragen wij ons af hoe efficiënt de nieuwe wijze van inzameling is als er een schoonmaakploeg moet worden ingezet om de verwachte extra hoeveelheid zwerfafval op te ruimen. Nu al worden er regelmatig vuilniszakken bij containers bijgeplaatst. Bijvoorbeeld op het Colijnplein en in de Wetstraat. En dan hebben we het nog niet eens gehad over tal van andere praktische zaken, zoals de vraag of inwoners die kleiner behuisd zijn wel de ruimte hebben voor een hele milieustraat aan afvalbakken. 

De PvdA Ridderkerk is voor een inwonervriendelijke afvalscheiding. Een afvalscheiding waarbij rekening wordt gehouden met inwoners die slecht(er) ter been zijn. Waarbij de maandelijkse gratis ophaaldienst voor grofvuil in stand blijft. Waarbij sprake is van een daadwerkelijke lastenverlichting. En heel belangrijk: waarbij het op termijn mogelijk is om zo nodig over te stappen op nascheiding (het afval wordt niet vooraf maar pas achteraf gescheiden). Kortom, van een afvalscheiding waarbij het voor inwoners makkelijker wordt in plaats van moeilijker om hun afval kwijt te kunnen. 

U kunt het lezen op www.ridderkerk.pvda.nl.

Wat ons betreft geen vaste koers, maar het roer moet om!

Jeroen Rijsdijk

Lijsttrekker PvdA Ridderkerk

fractie.ridderkerk@pvda.nl

Jeroen Rijsdijk

Jeroen Rijsdijk

Mijn naam is Jeroen Rijsdijk, 31 jaar en ik woon al mijn hele leven in Ridderkerk. Eerst in Drievliet en nu in het Centrum. In het dagelijks leven ben ik juridisch beleidsadviseur bij het CAK in Den Haag. Ik ben al vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in politiek. Met name in de vraag hoe je een

Meer over Jeroen Rijsdijk