Aanvang nieuw politiek seizoen.

27 augustus 2018

Na een periode van reces en vakantie begint over een aantal weken weer het politieke seizoen. Op 6 september staan er twee commissievergaderingen gepland. Gevolgd door een raadsvergadering op 20 september. Voor beide commissievergaderingen hebben wij met de PvdA drie gespreksnotities ingediend. Waarvan twee samen met Leefbaar Ridderkerk (over Sport en Welzijn en de voormalige huishoudschool). Meer informatie over de agenda’s kunt u vinden op https://raad.ridderkerk.nl/Vergaderingen