55plus het hof maken

24 juni 2018

PvdA Ridderkerk wil goede woonruimte voor iedereen, goede zorg en goed werk. Een van de uitdagingen in Ridderkerk is het huisvesten van een toenemende groep ouderen en kwetsbaren waarvan wordt verwacht dat zij zo lang mogelijk zelfstandig wonen.

Er zijn mooie initiatieven in het land waarbij 55plussers bijeen wonen in een hof van (sociale) huur- en koopwoningen rondom een gezamenlijk tuin of buiten. De bewoners hebben allemaal uitgesproken dat zij hun
buren met hand- en spandiensten zullen bijstaan wanneer dat nodig is en vormen zo een zorgbuurt. Een hof of gezamenlijke tuin nodigt al uit tot meer ontmoeting maar door de onderlinge afspraken wordt de samenhorigheid en het veiligheidsgevoel versterkt. Er kan en màg een beroep op buren worden gedaan.
PvdA Ridderkerk ziet graag zo’n project met duurzame betaalbare woningen èn burenafspraken in Ridderkerk. Niet alleen voor 55plussers maar ook met of voor mensen met een (geestelijke) beperking. Ook zij wonen langer zelfstandig en hebben ondersteuning en dagbesteding nodig. En zij hebben  veel te bieden. Hoe mooi zou het zijn wanneer in deze zorgbuurten ook via de gemeente een of twee conciërges zouden kunnen werken. Die samen  met de bewoners de tuin en gezamenlijke ruimtes onderhouden. Een mooie locatie zou de Huishoudschool kunnen zijn, daar moet wat mee gebeuren. Het kan opgeknapt worden of herbouwd zoals dat ook gebeurd is met de Kuijperschool. Goede huisvesting van de huidige gebruikers van de Huishoudschool is dan wel belangrijk. Misschien wel in hetzelfde  complex.
Samen maken wij Ridderkerk mooier, gezelliger en veiliger.
Arianne Ripmeester