19 november 2014, om 20:00 | Vogelvereniging Witroka, Westmolendijk 99

Politiekcafé: sociale ongelijkheid

De paus, de Amerikaanse president Obama, het IMF, de Wereldbank, de OESO en het World Economic Forum zien de ongelijkheid in onze samenleving als het kernprobleem van deze tijd. De iconische vorm die Piketty’s boek begint aan te nemen, onderstreept hoezeer het onderwerp leeft. Het debat is ook in ons land politiek geagendeerd na de verschijning van de Engelse vertaling van Le Capital au XXIe siècle (2013; de Nederlandse vertaling verschijnt dit najaar) van de Franse econoom Thomas Piketty. Piketty betoogd dat er vroeger twee manieren waren om rijk te worden: hard werken of een rijke vrouw trouwen. Trouwen was duidelijk de beste optie. In de 20e eeuw veranderde deze gedachte. Het ging om goed studeren en hard werken, dan kon de Amerikaanse droom ook in Europa uitkomen. Welvaart is bovenal een keuze, werd de stelling. Rijkdom was niet alleen weggelegd meer voor loterijwinnaars, erfgenamen en grootverdieners. Geen gezeik, iedereen rijk. Toch? Maar Piketty wijst ons op de terugkeer van de ongelijkheid. Sinds 1950 is het rendement op kapitaal weer hoger dan de groei van de economie: je kunt weer beter een rijke vrouw trouwen.

Onze fractie in de Tweede Kamer heeft al een goede voorzet gegeven: zie het artikel Belastingstelsel: de mens centraal, niet de financiële sector, van Ed Groot en Henk Nijman in Liberaal Reveil, het blad van de Teldersstichting, in oktober 2013. Dat heeft de VVD kennelijk nog niet overtuigd, en de laatste berichten zijn dat door de blokkade van de VVD de herziening van het belastingstelsel aan een volgend kabinet zal worden overgelaten.

Ed Groot en Henk Nijman betogen dat ons land een land van paradoxen geworden is: we hebben de rijkste pensioenfondsen, maar de inkomens van ouderen dalen hard en zijn onzeker. We zijn wereldkampioen sparen, maar de binnenlandse kapitaalmarkt staat droog en bedrijven kunnen nauwelijks krediet krijgen. We hebben na Luxemburg de hoogste inkomens, maar de binnenlandse bestedingen dalen harder dan in onze buurlanden. We hebben een grote financiële sector (ruim 4 maal het BNP), maar onze hypotheken zijn duurder dan elders in de EU.

De PvdA moet volgens onze Tweede Kamerfractie breken met de fiscale speculatie die aan de basis ligt van het opblazen van zowel schulden als vermogens. Ons fiscale stelsel is teveel toegesneden op Nederland als renteniersnatie en de bijbehorende belangen van de uit zijn voegen gegroeide financiële sector. Renteniers betalen geen AOW-premie, geen AWB-premie en andere premies voor volksverzekeringen en geen inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, terwijl ze wel het recht hebben op deze kostbare voorzieningen. Ons belastingstelsel moet weer in het teken komen van werk, eerlijk delen en reële economische groei.

Is nivelleren een feest, harde noodzaak of juist contraproductief? Welke maatregelen zijn effectief en redelijk om de groeiende ongelijkheid in inkomens en vermogens te keren? Moet de PvdA hieraan meer doen? En hoe dan, in een kabinet met de VVD en gedoogsteun van 3 partijen aan onze rechterzijde? Praat en denk mee en kom op 19 november!

Over het precieze programma met welke sprekers zult u nog een bericht ontvangen.