2 januari 2014 | Gemeentehuis

Nieuwjaarsbijeenkomst

Om 20.00 uur begint de nieuwjaarsreceptie in de hal van het gemeentehuis. Hier is voor alle inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen, instellingen en bedrijven gelegenheid om goede wensen voor het nieuwe jaar uit te wisselen.

Burgemeester Anny Attema spreekt haar nieuwjaarstoespraak uit om 20.15 uur. De nieuwjaarsontmoeting eindigt om ongeveer 22.00 uur.