11 november 2014, om 19:45 | Vogelvereniging Witroka, Westmolendijk 99

Algemene Leden Vergadering

Agenda:

1. Opening, vaststelling agenda

2. Notulen ALV 25-3-2014
Download document “Notulen ALV 25-3-2014”

3. Mededelingen

4. Voorstel uitbreiding bevoegdheid kascommissie afdeling naar financiën fractie

5. Werkprogramma afdelingsbestuur 2014-2018
Download document “Werkprogramma afdelingsbestuur 2014-2018”

6. Uit de fractie

Pauze

7. Aanbevelingen verkiezingscampagne
Download document “Aanbevelingen verkiezingsprogramma”

8. Terugblik en vervolg op politieke ledenraad 25 oktober jl.

9. Rondvraag

10. Sluiting