Jeroen Rijsdijk

Raadslid

Terrein rond Poesiatstraat aanpakken

door Jeroen Rijsdijk op 4 september 2017

In 2016 is het oude rioolgemaal in de Poesiatstraat vervangen door een nieuw gemaal. Het college heeft dit nieuwe gemaal voor veel geld (tienduizenden euro’s) laten ontwerpen door een architect. Het was de bedoeling dat het gemaal zou gaan draaien op een nieuw energiesysteem, dat onder meer bestond uit drie windturbines van 15 meter hoog.

lees verder »

Uw huis, uw energieleverancier!

door Jeroen Rijsdijk op 17 juli 2017

Woningen en bedrijfspanden zijn grote energieverspillers. Het beleid van de landelijke overheid is erop gericht dat nieuwe gebouwen na 2020 geen of heel weinig energie meer verbruiken. Daarom wordt er de komende jaren steeds energiezuiniger gebouwd. In 2050 is het de bedoeling dat de hele bebouwde omgeving (dus zowel nieuwe als bestaande gebouwen) volledig energieneutraal zijn. Ook in Ridderkerk worden

lees verder »

Géén windturbines in Nieuw Reijerwaard

door Jeroen Rijsdijk op 3 juli 2017

‘Géén windturbines in Nieuw Reijerwaard …. maar wel zonnepanelen, bijvoorbeeld op de geluidswal bij de A15/A16, op de daken van openbare gebouwen en bij sportverenigingen, nul-op-de-meter woningen en ledverlichting in Ridderkerk. Uit onderzoek blijkt dat dit gebied, in vergelijking met andere delen van Nederland, win-luw is op 100 meter hoogte. Dat is de ashoogte van

lees verder »

Raadsbijdrage: doorpakken met Sint Jorisstraat

door Jeroen Rijsdijk op 3 juli 2017

Dank u wel voorzitter. Het Centrum is een unieke wijk in Ridderkerk. Het is een dynamische wijk met een hoog voorzieningenniveau waarin oud en nieuw naadloos in elkaar overlopen. Meer dan elders in Ridderkerk is het ook een wijk waarin verschillende belangen tegenover moeten worden afgewogen. Met name die tussen een aangenaam woonklimaat en ontspannen

lees verder »

Géén windturbines in en om Ridderkerk

door Jeroen Rijsdijk op 26 juni 2017

De provincie is op zoek naar extra locaties voor het plaatsen van windturbines. Gedacht wordt aan één windturbine bij de Greenery in Barendrecht, grenzend aan Ridderkerk. De bewoners van de Rijksstraatweg zullen daarvan de meeste overlast ondervinden. En aan drie windturbines in Stormpolder, recht tegenover Bolnes. Het college verzet zich vooral tegen de windturbine bij de

lees verder »

Afvalplan onvoldoende uitgewerkt

door Jeroen Rijsdijk op 26 juni 2017

De landelijke overheid heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ambitieuze doelstellingen geformuleerd op het gebied van afvalscheiding. Het is de bedoeling dat in 2020 75% van het huishoudelijk en bedrijfsafval gescheiden is. Nu is dat ongeveer 50%. De PvdA Ridderkerk staat voor duurzaamheid. Ondanks dat hebben wij – net als een aantal andere

lees verder »

Raadsbijdrage: behoud de Beverbol

door Jeroen Rijsdijk op 26 juni 2017

Dank u wel voorzitter. Meer dan 1000 huishoudens in Bolnes tekenden vorig jaar voor het behoud van de Beverbol. De wijk gaf daarmee een duidelijk signaal af: wij willen de Beverbol niet kwijt. De sporthal wordt gezien als het sociale hart van de wijk. Het is een plek waar Bolnessenaren elkaar ontmoeten. Veel mensen vinden

lees verder »

Raadsbijdrage Jeroen Rijsdijk : grote windturbines op BT-Oost en in Stormpolder onwenselijk

door Jeroen Rijsdijk op 4 juni 2017

Dank u wel voorzitter. De PvdA Ridderkerk is voor windenergie. Maar wij zijn tegen windturbines in dichtbevolkt gebied. Grote windturbines trekken dan een te zware wissel op de leefomgeving. De leefomgeving in Ridderkerk is al zwaar genoeg belast. De Werkgroep Lucht en Geluid wijst daar ook regelmatig op. Wij zijn blij dat het college zich

lees verder »

Raadsbijdrage Jeroen Rijdsijk : maak een groen en open gebied van Driehoek

door Jeroen Rijsdijk op 4 juni 2017

Dank u wel voorzitter. De PvdA Ridderkerk is een voorstander van de ontwikkeling van de Driehoek. Dat waren we en dat zijn we. Het Vlietplein is eerder ingrijpend gerenoveerd en heeft daardoor een positievere uitstraling gekregen. Met dank aan al die ondernemers die zich dagelijks inzetten voor een levendig plein. Wij vinden het belangrijk dat

lees verder »

Meten is weten

door Jeroen Rijsdijk op 8 mei 2017

Eind 2015 heeft de PvdA Ridderkerk samen met EVR en SGP een motie ingediend, waarin het college wordt gevraagd om een lucht- en geluidmeetpunt te plaatsen op Nieuw Reijerwaard. De motie is met steun van bijna de gehele raad aangenomen. Alleen LR stemde tegen. Daarna bleef het, ondanks dat regelmatig naar de stand van zaken

lees verder »

Raadsbijdrage : komst meetpunt noodzakelijk

door Jeroen Rijsdijk op 8 mei 2017

Dank u wel voorzitter. Eind 2015 heeft de PvdA Ridderkerk samen met EVR en SGP een motie ingediend, waarin het college wordt gevraagd om een lucht- en geluidmeetpunt te realiseren op Nieuw Reijerwaard. De motie is met steun van bijna de gehele raad aangenomen. Alleen LR stemde tegen. Daarna bleef het, ondanks dat regelmatig naar

lees verder »

Raadsbijdrage raadslid Jeroen Rijsdijk inzake Plein Oost

door Jeroen Rijsdijk op 8 mei 2017

Dank u wel voorzitter. De PvdA Ridderkerk is er een voorstander van dat, in nauw overleg met alle betrokkenen, de mogelijkheden worden onderzocht om de leefbaarheid van Plein Oost en omgeving te verbeteren. Graag zien wij dat het relatief open karakter van het gebied behouden blijft. De winkelstrip vervult een nuttige functie in de wijk.

lees verder »

Meer starterswoningen nodig

door Jeroen Rijsdijk op 18 april 2017

De woningmarkt trekt aan, maar het wordt voor starters steeds lastiger om een eigen huis te vinden. De stijgende huizenprijzen zorgen er in combinatie met strengere hypotheeknormen voor dat jongeren steeds meer eigen geld nodig hebben om een huis te kunnen kopen. Niet iedereen heeft het geluk om op kapitaalkrachtige ouders te kunnen terugvallen. Huren

lees verder »

Leegstand van winkels tegengaan

door Jeroen Rijsdijk op 10 april 2017

De detailhandel is hard getroffen door de economische crisis. Nu de bestedingen aantrekken, heeft de detailhandel het nog altijd moeilijk. Dat komt niet alleen door hoge huren, maar ook doordat steeds meer aankopen via internet worden gedaan. Deze en andere ontwikkelingen hebben duidelijk hun invloed gehad op de detailhandel in Ridderkerk. Ook Ridderkerkse winkeliers hebben

lees verder »

Leefbaarder Ridderkerk

door Jeroen Rijsdijk op 10 april 2017

De totale hoeveelheid groen in gemeenten is de afgelopen jaren niet of nauwelijks gestegen. Inmiddels is een voorzichtige verschuiving zichtbaar: een aantal gemeenten is bewust bezig om de hoeveelheid groen in woonwijken te laten stijgen. Uit onderzoek blijkt dat het vergroten van de hoeveelheid groen veel voordelen heeft. Zo heeft groen een positief effect op

lees verder »

Wonen in Ridderkerk voor jong en oud

door Jeroen Rijsdijk op 10 oktober 2016

Voor het uitbreken van de economische crisis was de woningmarkt jarenlang de motor van de Nederlandse economie. In de jaren die volgden heeft de woningmarkt het (prille) economisch herstel lang in de weg gestaan. De laatste tijd horen en lezen we steeds vaker dat woningen minder lang te koop staan. Tegelijkertijd zijn de huren in

lees verder »

Konijnen bestrijden: schieten of vangen?

door Jeroen Rijsdijk op 10 oktober 2016

Wilde konijnen kunnen soms flinke schade veroorzaken, bijvoorbeeld op begraafplaatsen of sportparken. Van een gemeente worden dan (terecht) maatregelen verwacht om een einde te maken aan de overlast. In het recente verleden kozen veel gemeenten ervoor om op konijnen te laten jagen. Tegenwoordig proberen echter steeds meer gemeenten om de overlast op een diervriendelijke manier

lees verder »

Toegankelijke speelplekken

door Jeroen Rijsdijk op 3 september 2016

De PvdA Ridderkerk vindt het belangrijk dat kinderen in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen buitenspelen. Dichtbij het ouderlijk huis, zodat er altijd iemand in de buurt is om een oogje in het zeil te houden. Het is voor kinderen niet alleen leuk om regelmatig buiten te spelen, maar het is ook goed voor hun ontwikkeling.

lees verder »

Schriftelijke vragen informatiebeveiliging

door Jeroen Rijsdijk op 30 augustus 2016

Geacht college, Sinds vorig jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en de zorg voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten. Door die verandering inventariseren gemeenten de zorgvragen van hun burgers en proberen ze hulp te bieden. Mede als gevolg hiervan beschikken gemeenten over een groeiende hoeveelheid privacygevoelige informatie. Als deze informatie onbedoeld op straat

lees verder »

Gemiste kans voor Ridderkerkse huurders 

door Jeroen Rijsdijk op 23 juni 2016

In 2013 is de inkomensafhankelijke huurverhoging ingevoerd. Dit houdt in dat de huren naast de inflatie met een extra percentage verhoogd kunnen worden, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Met de nadruk op kunnen. Dat woningcorporaties de vrijheid hebben gekregen om de huren extra te verhogen, betekent dus niet dat zij van deze mogelijkheid

lees verder »