Sociaal & Sterk
in Ridderkerk

Welkom op de site van de Ridderkerkse afdeling van de PvdA. Hier vindt u meer informatie over onder andere de lokale afdeling, onze activiteiten, standpunten en onze raadsbijdragen.


Raadsbijdrage: behoud de Beverbol

door Jeroen Rijsdijk op 26 juni 2017

Dank u wel voorzitter. Meer dan 1000 huishoudens in Bolnes tekenden vorig jaar voor het behoud van de Beverbol. De wijk gaf daarmee een duidelijk signaal af: wij willen de Beverbol niet kwijt. De sporthal wordt gezien als het sociale hart van de wijk. Het is een plek waar Bolnessenaren elkaar ontmoeten. Veel mensen vinden

lees verder »

Petitie voor schaatsbaan aangeboden vooraf aan raadsvergadering van 22 mei jl.

4 juni 2017

Klik op artikel uit De Combinatie voor grotere weergave.

lees verder »

Raadsbijdrage Jeroen Rijsdijk : grote windturbines op BT-Oost en in Stormpolder onwenselijk

door Jeroen Rijsdijk op 4 juni 2017

Dank u wel voorzitter. De PvdA Ridderkerk is voor windenergie. Maar wij zijn tegen windturbines in dichtbevolkt gebied. Grote windturbines trekken dan een te zware wissel op de leefomgeving. De leefomgeving in Ridderkerk is al zwaar genoeg belast. De Werkgroep Lucht en Geluid wijst daar ook regelmatig op. Wij zijn blij dat het college zich

lees verder »

Raadsbijdrage Jeroen Rijdsijk : maak een groen en open gebied van Driehoek

door Jeroen Rijsdijk op 4 juni 2017

Dank u wel voorzitter. De PvdA Ridderkerk is een voorstander van de ontwikkeling van de Driehoek. Dat waren we en dat zijn we. Het Vlietplein is eerder ingrijpend gerenoveerd en heeft daardoor een positievere uitstraling gekregen. Met dank aan al die ondernemers die zich dagelijks inzetten voor een levendig plein. Wij vinden het belangrijk dat

lees verder »

Meerderheid voor nieuw afvalplan. Te veel drijfzand vindt PvdA Ridderkerk (Het Zuiden)

23 mei 2017

Wethouder Marten Japenga heeft een royale meerderheid in de gemeenteraad achter zijn nieuwe afvalplan gekregen. Oppositiepartijen PvdA, VVD, EVR en 18Plus stemden afgelopen maandagavond tegen. Te veel drijfzand vindt de PVDA. (Het Zuiden) http://www.hetzuidenridderkerk.nl/nieuws/algemeen/170610/nieuw-ridderkerks-afvalbeleid-kan-van-start-

lees verder »

Maandelijkse instuif.

door Marijke van der Schoor op 19 mei 2017

Op vrijdag 12 mei 2017 heeft het bestuur de maandelijkse Instuif voor alle Ridderkerkers georganiseerd in Witroka van 17.00 tot 20.00 uur. Een ontspannen moment aan het einde van de werkweek om elkaar te ontmoeten en ook niet-politiek georiënteerde onderwerpen met elkaar te bespreken. Zoals gebruikelijk heeft 1 van onze afdelingsleden de consumpties bereid voor het avondeten. Normaal

lees verder »

Vraag op tijd huurverlaging aan!

18 mei 2017

Is uw jaarinkomen gelijk of minder dan €40.349 en bestaat uw huishouden uit vier of meer personen? Is uw inkomen gelijk of minder dan €40.349 en bent u AOW gerechtigd? Vraag dan huurverlaging aan! Uw huur wordt door Woonvisie automatisch verhoogd, huurverlaging moet u zèlf aanvragen. Uw verzoek met een verklaring van de belastingdienst (IBRI-formulier)

lees verder »

Bezoek Haagse PvdA-wethouder Baldewsingh

12 mei 2017

Op woensdagavond 10 mei jl. gaf PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh uit Den Haag een zeer boeiend en helder betoog over de huidige situatie over de landelijke PvdA. hij deed een oproep om terug te keren naar de kernwaarden binnen de partij o.a. over armoedebeleid, sociale woningbouw en  samenwerking en emancipatie in BV Nederland. Hij is een

lees verder »

Woensdag 10 mei as. Politiek Café met PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh

9 mei 2017

Woensdag 10 mei a.s. is er een politiek café in ons eigen ‘’rode nest’’ bij Witroka, Westmolendijk 99 te Ridderkerk. Aanvang 20.00 uur  en de inloop is vanaf 19.30 uur. PvdA-wethouder Rabin Baldewsingh uit Den Haag – de enige wethouder van de vier groten steden – zal deze avond komen vertellen hoe hij aankijkt tegen

lees verder »

Meten is weten

door Jeroen Rijsdijk op 8 mei 2017

Eind 2015 heeft de PvdA Ridderkerk samen met EVR en SGP een motie ingediend, waarin het college wordt gevraagd om een lucht- en geluidmeetpunt te plaatsen op Nieuw Reijerwaard. De motie is met steun van bijna de gehele raad aangenomen. Alleen LR stemde tegen. Daarna bleef het, ondanks dat regelmatig naar de stand van zaken

lees verder »

Raadsbijdrage : komst meetpunt noodzakelijk

door Jeroen Rijsdijk op 8 mei 2017

Dank u wel voorzitter. Eind 2015 heeft de PvdA Ridderkerk samen met EVR en SGP een motie ingediend, waarin het college wordt gevraagd om een lucht- en geluidmeetpunt te realiseren op Nieuw Reijerwaard. De motie is met steun van bijna de gehele raad aangenomen. Alleen LR stemde tegen. Daarna bleef het, ondanks dat regelmatig naar

lees verder »

Raadsbijdrage raadslid Jeroen Rijsdijk inzake Plein Oost

door Jeroen Rijsdijk op 8 mei 2017

Dank u wel voorzitter. De PvdA Ridderkerk is er een voorstander van dat, in nauw overleg met alle betrokkenen, de mogelijkheden worden onderzocht om de leefbaarheid van Plein Oost en omgeving te verbeteren. Graag zien wij dat het relatief open karakter van het gebied behouden blijft. De winkelstrip vervult een nuttige functie in de wijk.

lees verder »

Norm voor tijdig antwoord niet gehaald

20 april 2017

De gemeente Ridderkerk heeft in 2016 in veel gevallen niet de norm van 90% gehaald die staat voor het tijdig afdoen van bezwaarschriften. Voor ‘algemene zaken’ is 76% van de 41 bezwaarschriften binnen 12 weken afgehandeld. Bij ‘sociale zaken’ is dat op een aantal van 87 bezwaren 48%. Deze cijfers staan in het antwoord dat

lees verder »

“Eigen opvang daklozen is echt nodig”

19 april 2017

Miram Renzen en Arianne Ripmeester (PvdA) zijn zeer actief in de sociale zorg in Ridderkerk. Ze bestrijden het standpunt van het college van B&W dat een eigen Ridderkerkse opvang voor daklozen niet nodig is. (Het Zuiden – Ridderkerk). http://www.hetzuidenridderkerk.nl/nieuws/algemeen/145090/-eigen-opvang-daklozen-is-echt-nodig-

lees verder »

Bestuursmededelingen

19 april 2017

Beste leden, geïnteresseerden, vrijdag 21 april is er weer een instuif. Deze wordt zo als altijd gehouden in ons eigen rode nest, bij Witroka, Westmolendijk 99, te Ridderkerk. De instuif is vanaf 17.00 tot 19.00 uur. Onder het genot van een hapje en een drankje kunnen we gezellig bijpraten. Ook willen wij vragen de volgende

lees verder »

Overlijden Andre van Abeelen

19 april 2017

Zaterdag 15 april j.l. is op 62 jarige leeftijd overleden onze partijgenoot Andre van Abeelen. Hoewel hij al langer ziek was, komt zijn overlijden toch als een schok. Andre was gemeenteraadslid en actief in onze partij. Hij maakte zich sterk voor goed onderwijs en kansen voor de jeugd. Een echte Partij van de Arbeid man

lees verder »

Meer starterswoningen nodig

door Jeroen Rijsdijk op 18 april 2017

De woningmarkt trekt aan, maar het wordt voor starters steeds lastiger om een eigen huis te vinden. De stijgende huizenprijzen zorgen er in combinatie met strengere hypotheeknormen voor dat jongeren steeds meer eigen geld nodig hebben om een huis te kunnen kopen. Niet iedereen heeft het geluk om op kapitaalkrachtige ouders te kunnen terugvallen. Huren

lees verder »

Leegstand van winkels tegengaan

door Jeroen Rijsdijk op 10 april 2017

De detailhandel is hard getroffen door de economische crisis. Nu de bestedingen aantrekken, heeft de detailhandel het nog altijd moeilijk. Dat komt niet alleen door hoge huren, maar ook doordat steeds meer aankopen via internet worden gedaan. Deze en andere ontwikkelingen hebben duidelijk hun invloed gehad op de detailhandel in Ridderkerk. Ook Ridderkerkse winkeliers hebben

lees verder »

Leefbaarder Ridderkerk

door Jeroen Rijsdijk op 10 april 2017

De totale hoeveelheid groen in gemeenten is de afgelopen jaren niet of nauwelijks gestegen. Inmiddels is een voorzichtige verschuiving zichtbaar: een aantal gemeenten is bewust bezig om de hoeveelheid groen in woonwijken te laten stijgen. Uit onderzoek blijkt dat het vergroten van de hoeveelheid groen veel voordelen heeft. Zo heeft groen een positief effect op

lees verder »

Schriftelijke vragen aan het college over de tijdige beantwoording van (juridische) brieven.

14 maart 2017

De gemeenteraad is de afgelopen maanden een aantal keren aangeschreven door inwoners die hebben aangegeven dat zij naar aanleiding van een gestuurde (juridische) brief maanden hebben moeten wachten op een reactie van de gemeente. In de tussentijd was het de mensen niet duidelijk hoe het met de afhandeling van hun verzoek stond. Navraag bij de

lees verder »