GR 2018

Tijdschema richting Gemeenteraadsverkiezingen 2018 :

  • 1 september 2017: sluitingsdatum kandidaatstelling
  • 1 september 2017: uiterste datum vaststellen wie tot kandidaatstelling wordt toegelaten, beslissing om evt. ledenraadpleging Lijsttrekker te houden, start campagne, start scholingsprogramma
  • 6-12 november 2017: eventuele ledenraadpleging lijsttrekker
  • 15 november 2017: ALV bekrachtiging lijsttrekker
  • 20 december 2017: ALV vaststelling lijst en programma
  • 27 december 2017: uiterste registratiedatum
  • 5 februari 2018: uiterste datum inleveren kandidatenlijst
  • 21 maart 2018: gemeenteraadsverkiezingen