GR 2018

Tijdschema richting Gemeenteraadsverkiezingen 2018 :

  • 1 december ALV
  • 20 december 2017: ALV vaststelling lijst en programma
  • 27 december 2017: uiterste registratiedatum
  • 5 februari 2018: uiterste datum inleveren kandidatenlijst
  • 21 maart 2018: gemeenteraadsverkiezingen